Actividade 5 proxecto empresarial 2012-2013

APUNTES “Buscar, madurar, avaliar”

PRESENTACIÓN Buscar, madurar, avaliar

Anuncios

Actividade 5 proxecto empresarial 2011-2012

Abrir o documento “ACTIVIDADE 5 O PROCESO EMPRENDEDOR EN GALICIA”

Abrir o documento “Presentacion O proceso emprendedor (PDF)”

Actividade 2 proxecto integrado 2011-2012

ABRIR ou GARDAR o documento “ACTIVIDADE 2 TRÁMITES XERAIS PARA A CREACIÓN DA EMPRESA”

Actividade 2 proxecto empresarial 2011-2012

ABRIR ou GARDAR o documento “ACTIVIDADE 2 DATOS BÁSICOS DA ECONOMÍA GALEGA

ABRIR ou GARDAR o documento “Actividades e territorio”

Actividade 1 proxecto integrado 2011-2012

ABRIR ou GARDAR o documento “ACTIVIDADE 1 FORMAS XURÍDICAS DA EMPRESA

Actividade 1 proxecto empresarial 2011-2012

ABRIR ou GARDAR o documento “ACTIVIDADE 1 ESTUDIO DA POBOACIÓN GALEGA